: :  R E C E N Z E  : :  MESSERSCHMITT ME 410 ZERSTÖRER, 1/72 EDUARD

Model: Messerschmitt Me 410 Zerstörer
Výrobce: Eduard
Měřítko: 1/72
Kat. číslo: 7028
Počet dílů: 73 plast (10 nepoužijeme), 21 PUR, 5 čirých, 2 vakuově tvářené překryty kabiny, planžeta fotoleptů a maskovací fólie
Cena: 945 Kč
 

Fotografie modelu postaveného autorem
 

Stavebnici těžkého stíhače Me 410 B-1/U4 převzala firma Eduard od japonského výrobce Fine Molds, doplnila je o PUR díly, které nahrazují a doplňují původní, a navíc přidala do „standardu“ ProfiPACK ještě dva vakuově tvářené překryty kabiny, planžetu plechů a maskovací fólie na čiré díly a disky kol podvozku. To je úplný výčet pro ty, kteří by si již na začátku chtěli stěžovat, že je stavebnice drahá. Po odečtení obvyklé ceny všech „ingrediencí“ se cena samotných výlisků dostane na polovinu původní prodejní ceny dovezených stavebnic Me 410 od Fine Molds!
A nyní již ke stavbě. Povrch dílů je naznačen směsí negativní paneláže a pozitivních krytů a krytek. Vše je přesné s ostrým hlubším rytím, díly bez propadlin a otřepů. Sestavení zahájíme kompletací kokpitu (ostatně tak jako vždy) krok 1 – 8 a musím upozornit na dva postřehy. Díl RP7 (zadní stěna zbraňového prostoru) mi moc nepasovala k bokům trupu (užší asi o 1 mm) a také její horní část, částečně viditelná po stranách sedačky druhého člena osádky, není zcela přesná. Oba nedostatky se ale zmírní přilepením zmíněné sedačky a kanonu BK 5 do zbraňové šachty pod kabinou. Potěšitelné je, že drobných dílů pák na boční pulty prostoru pilota je přes počet! Na každém již záleží na dovybavení zaměřovače (tvoří jej jen teleskop), zaměřovacího ústrojí bočních vzad střílejících kulometů (dost zjednodušené) a trubkové konstrukce mezi sedačkami osádky (hodně viditelné pod překrytem).
Mezitím se můžete věnovat křídlu a motorovým gondolám. Po vlepení všech potřebných plechových dílů do chladičů je kompletace bezproblémová. Až na přilepení motorových gondol, které svým průřezem neodpovídají protikusu na křídle a už vůbec ne s použitím vymezovacích kolíků. Ty jsem odřezal a po několikerém zkoušení, mírném broušení a tmelení jsem oba motory nalepil natupo.
Slepení polovin trupu má jeden podstatný zádrhel! Aretační kolík u SOP je oproti svému otvoru v druhé poovině trupu posunut asi o 1 mm. Kolík odřezat a lepit dle obrysu obou polovin SOP a vše bude v pořádku. Dále již vše pasuje bez problému a tmelit budete minimálně. Po přilepení křídla k trupu jsem přemýšlel, jak zatmelit malou mezeru mezi trupem a křídlem na horní ploše, kde je pěkně provedeno ztvárnění hrdel nádrží vystupujících nad povrch. Vzpomněl jsem si na radu kolegy Vilingra, že při použití tmelu od Gunze Sangyo stačí přebytečný tmel setřít hadříkem namočeným v jejich ředidle. A fungovalo to perfektně! Stejně jsem postupoval i při nalepení VOP.
Překryt kabiny jsem se rozhodl vyzkoušet nový, vakuově tvářený. Lépe se mi odvrtávala díra v čelním skle pro teleskopický zaměřovač a chtěl jsem vyzkoušet jak bude pasovat a jak bude skrz něj vidět. Při prohlídce před stavbou se mi tyto díly zdály malinko zakalené. Po opatrném vyřezání a nalepení jsem zjistil, že na délku chybí asi 1 mm, který jsem nastavil v zadní části, a průhlednost je dostačující. Celý překryt jsem vymaskoval pomocí přiložených Express Mask, zbraňový prostor a šachty podvozku zacpal papírem a začal jsem s nanášením kamufláže.
Obě nabízená zbarvení mají stejný základ RLM 76 na spodních a bočních plochách, na horních kombinaci RLM 74/75 a boky trupu a SOP doplněné fleky stejných barev. Návod uvádí ještě třetí barvu fleků RLM 02, ale podle fotek uveřejněných v in action č. 1147 – Me 210/410 (oba stroje nabízené ve stavebnici) se mi to nezdá pravděpodobné. Bílý pruh přes trup je potřeba také namalovat (vyhovuje mi to více než lepit obtisk). Obtisky jsou tenké s dobrou přilnavostí, bílé kříže dobře kryjí i na tmavých barvách. Schéma A, které jsem stavěl má obtisky v pořádku, i když vosa pod kabinou není na fotce zřetelně vidět (nemusíte ji použít), schéma B s kódem „3U + VP“ má malý diskutabilní nedostatek. Písmeno „V“ v kódu je červené, ale podle fotky se jeví světlé a také předpis pro 6./ZG 26 předpokládá barvu žlutou. Stejně tak druhá verze s malým provedením „3U“ a přetřeným původním velkým označením nevypadá na obtisku reálně. Doporučuji „přetřené fleky“ skutečně udělat barvou a na kód použít část obtisku z druhé verze (bez podkladu). V návodu musím upozornit ještě na jeden nedostatek. Rozkreslení tvaru kamufláže horních ploch je v některých místech nepřesné (v porovnání s předpisem) a stejnou chybu udělal Eduard také u sady Express Mask XS 559 Me 410 Camo Scheme.
Za své peníze dostanete určitě hodně muziky a v porovnání se všemi „čtyřistadesítkami“ dříve uvedenými na trh je po sestavení ta od Eduardu velmi pohledná.
Za vzorky poskytnuté k recenzi děkuji výrobci.
 

Štefan Procházka
 

Prameny:
1. Punka G.: Messerschmitt Me 210/410 in action, Carrollton, 1994
2. Kocent-Zeliňski E.: Me 210/410, Mity i realia przemyslu lotniczego III rzeszy, Kagero, Lublin, 1996
3. Ledwoch J.: Messerschmitt Me 210/Me 410, Militaria No. 33, Warszawa, 1996
4. Smith J. R.: The Messerschmitt Me 210/410 Series, Profile Publ., No. 161, Leatherhead
 

ZPĚT
Copyright © 2004 REVI, Webmaster - Jakub Vilingr, Graphics - Luboš Pavel