: :  R E C E N Z E  : :  I.M.A.M. RO.37

měřítko: 1/72
výrobce: AZUR
katalogové číslo: A020
počet dílů: 61 šedý plast (9 nepoužijeme), 1 PUR, 32 leptaných (6 nepoužijeme), 5 vaku
cena: 250 Kč
 

Fotografie modelu postaveného autorem
 

Modely italských letadel nepatří mezi nejrozšířenější, avšak občas se některý výrobce ustrne a na trhu se objeví nový model "Itala". To platí i pro firmu AZUR, která již před časem vydala verzi Ro.37 bis s hvězdicovým motorem (viz recenze v REVI č. 36) a nyní uvádí variantu s řadovým motorem. Vzhledem k tomu, že mám k modelům italských letadel tak říkajíc "srdečný vztah", na nic jsem po obdržení modelu nečekal a začal stavět.

Trup vypadá velmi dobře, zevnitř je však třeba odstranit nálitky po vyhazovačích a zvenčí vyvrtat výfuky, 2 lapače vzduchu a kulomety. Interiér máme doplnit vnitřní trubkovou konstrukcí. Na můj vkus je však příliš silná a navíc má dost otřepů, takže jsem ji použil jen jako mustr a z vytažených nití vyrobil novou. Před jejím vlepením do trupu jsem však nejprve vyrobil dřevěnou konstrukci, na které držel plátěný potah. Podlahu v prostoru pilota je potřeba mírně upravit v zadní části. Úpravu si vyžádají i přístrojové desky (do trupu jsem vlepil plastové a teprve na ně leptané). Po doplnění dalších detailů jsem vnitřek nastříkal, vlepil boční okna a trup spojil. Opěrka hlavy pilota (díl 27) je příliš silná a není možné ji spolu s kozlíkem vnitřní konstrukce (díl 26) vlepit na určené místo. Nezbývalo, než oba díly vyrobit nové. Mírnou úpravu si vyžádaly i styčné plochy mezi trupem a křídlem, i tak jsem musel trochu tmelit. S nalepením kormidel problémy nenastaly. Horší to však bylo s podvozkem, kde musíte zešikmit vzpěry - díly č. 42 a 45. Po nalepení baldachýnových vzpěr jsem provedl barevnou úpravu a teprve poté nalepil horní křídlo. U křídelních vzpěr (není možné je mezi sebou zaměnit) je nutno upravit dosedací plochy a můžeme je vlepit mezi křídla. Hotová kola s drátěným výpletem vypadají velmi pěkně. Jejich sestavení však není zrovna nejjednodušší a navíc pak zjistíme, že jsou silnější než patřičné otvory v aerodynamických krytech a prostě se tam nevejdou. Nezbývá než kryty rozšířit vlepeném plastové destičky nebo je vůbec nepoužít. V tomto případě však narazíme na další problém. Na všech fotografiích strojů s odkrytým podvozkem, které jsem viděl, byla kola loukoťová a nikoliv vyplétaná. Patřičné díly ve stavebnici v leptech skutečně najdeme (díly F6), mají však menší průměr než otvor v plastové pneumatice a proto se nedají použít. Vzpěry VOP je lépe vyrobit nové, než pracně začišťovat ty původní. Obrannému (pohyblivému) kulometu určitě prospěje, když mu dáme novou hlaveň z injekční jehly. Doplnit je potřeba táhla ovládání směrovky a pumové závěsníky pod centroplánem (na všech fotkách jsou vidět), které v modelu nenajdeme. Poslední prací bylo nalepení větrného štítku. Ten je však příliš velký a na rozdíl od ostatních dílů prosklení kokpitu vůbec s trupem nelícuje.

Stavebnice nabízí dvě varianty kamufláže. efektní čtyřbarevnou (modelářsky ovšem obtížně proveditelnou, neboť přechody mezi barvami byly ostré a je tudíž nutno vyrábět šablony) pro letoun náležející 115. Squadriglii 67. Gruppo 21. Stormo a dvoubarevnou pro letoun ze 114. Squadriglie 70. Gruppo. Podle číselného označení však tento stroj měl patřit 39. Squadriglii 5. Gruppo, která operovala na Balkáně v boji proti partyzánům. Obtisky jsou pěkné, lesklé a nemám k nim žádné připomínky.

model není pro začátečníky. Zmíněné nedostatky však nejsou zásadní a dají se lehce odstranit. Pokud překonáte drobné problémy během stavby, získáte pěkný model italské "holky pro všechno" z počátku války.Pavel Šofer
Děkuji firmě MPM za poskytnutý vzorek

ZPĚT
Copyright © 2004 REVI, Webmaster - Jakub Vilingr, Graphics - Luboš Pavel