: :  R E C E N Z E  : :  CONSOLIDATED TBY-2 SEA WOLF

Měřítko: 1/72
Výrobce: Octopus
Kat. číslo: 72038
Počet dílů: 71 stříkaných, 35 PUR, 4 vaku
Cena: 445 Kč
 

Fotografie modelu postaveného autorem
 

Standartním americkým palubním torpédovým letadlem v průběhu 2. světové války byl Grumman TBF Avenger. Jeho konkurentem byl typ Vought XTBU-1. Rychlostí i dalšími parametry sice Avengera převyšoval, ale ten se již stavěl v sérii a navíc Vought neměl dostatek výrobních kapacit. Prototyp byl sice předán firmě Consolidated, přeznačen na TBY-2 a „erár“ dokonce objednal 1 100 kusů. Nakonec se ale vyrobilo jen 180 strojů, které již do bojů nestačily zasáhnout. Není proto divu, že Sea Wolf doposud existoval jen jako vakuform. A to byl zřejmě důvod, proč si Octopus vybral tuto předlohu pro svoji novou stavebnici.

Z krabičky jsem vytáhl dva rámečky se stavebními díly odstříknutými ze středně šedé hmoty, sáček s PUR díly, podtlakově tvářené průhledné díly, návod a obtisky. Povrch jednotlivých dílů je čistý, bez větších otřepů, rytí je jemné negativní (na můj vkus až moc, proto jsem ho zvýraznil). Propadliny jsem našel jen u jednoho krytu křídelního kulometu. Již v návodu je uvedeno, že stavebnici můžeme vylepšit několika dalšími doplňkovými sadami firmy Pavla Models. První je sada 7236 obsahující 16 PUR dílů k doplnění a vylepšení vnitřních prostor osádky a další překryt kabiny. Dále jsou to sady 7216 – nový motor, 7224 – rakety HVAR a 7237 – torpédo a pumy. Já jsem použil sadu 7236 kterou doporučuji, neboť mimo jiné obsahuje i novou podlahu kabiny (a zároveň horní část pumovnice), přepážku mezi pumovnicí a spodním střelištěm a horní vodorovnou část kokpitu s rádiovým vybavením.

Stavbu jsem začal tím jednodušším, tj. křídly. Každá polovina křídla se skládá ze 3 dílů (horní a spodní část a z PUR odlitý vnitřek podvozkové šachty). Musel jsem mírně ztenčit odtokové hrany a zevnitř horního dílu křídla v místě vnějšího okraje šachty ubrat asi půlmilimetr hmoty, aby vše lícovalo. Po slepení a začištění jsem obě poloviny křídla odložil a pokračoval trupem. Zevnitř obou polovin jsem odstranil nálitky po vyhazovačích a začistil styčné plochy. Dovnitř pravé poloviny jsem vlepil přední přepážku (díl 50), bočnici R18 a k celku podlahu. Původní plastovou jsem ale v tomto případě nahradil novou z již zmíněné doplňkové sady. Součástí nové podlahy je i vyhledávací radar APS-3, původní díl R4 (představující právě toto zařízení) jsem proto nepoužil. K sestavě jsem přilepil přepážku mezi pilotním prostorem a zbytkem kokpitu. Místo plastové přepážky mezi pumovnicí a střelištěm (díl 40) jsem použil novou resinovou s okénky pro pumový zaměřovač a pozorování (trojúhelníkové pozorovací okénko je správně vyoseno). Do levé poloviny jsem vlepil bočnici R17 a obě poloviny nasucho slícoval. Přední přepážku 50 jsem musel broušením zúžit. Mírné obroušení si vyžádala i podlaha a zadní přepážka. Až vše lícovalo, nalepil jsem řadu dalších detailů, celek nastříkal, nalepil přístrojovou desku a obě poloviny trupu slepil.

V návodu ke stavebnici i doplňkové sadě je uvedeno zbarvení jednotlivých detailů. Zde se ale vloudila chybička, neboť u láhve z doplňkové sady je uvedeno, že má být natřena červeně. Ve skutečnosti se ale jednalo o kyslíkovou láhev, měla by proto být modrá nebo stříbrná. Shora jsem kokpit uzavřel vodorovnou přepážkou. I zde jsem místo původní hladké plastové použil resinovou s naznačeným radiovybavením z doplňkové sady. Do přídě jsem vlepil původní resinový motor R20 a trup uzavřel čelním prstencem R1. Zde je v návodu chyba, neboť prstenec je nakreslen obráceně. Ve skutečnosti byl užší lapač vzduchu nahoře a vetší měsíčkový dole. Vnitřek motorového prostoru byl, podobně jako vnitřek pumovnice a podvozkových šachet bílý (podle předpisu zbarvení tohoto stroje a fotky to potvrzují). Čelní prstenec byl ale nepatrně menší než trup a musel jsem tmelit. Kořeny obou polovin křídla jsem obrousil do roviny na podložce a přilepil k trupu. Pozor na dodržení správného vzepětí viz informativní pohled na str. 8 návodu. Větší úpravu styčných ploch si ale vyžádaly poloviny VOP. Ve skutečnosti sice dělení mezi polovinami stabilizátoru a výškovkami nebylo v rovině ale úhel který svírají na modelu je příliš velký. Držte se kamuflážních kreseb v návodu, kde je dělení znázorněno správně.

Dosti složité bylo sestavení podvozku, který je opravdu velmi detailně zpracován (každá podvozková noha včetně kola a krytů se sestavuje ze 14 dílů!). Průhledné díly jsou vyrobeny z dosti silného materiálu, i přes svou velikost jsou tudíž dostatečně pevné. Kryt spodního střeliště lícoval bez problému, horší to už bylo s překrytem kabiny. Ve stavebnici je jen jeden, ale další byl v doplňkové sadě. Protože je kokpit velmi detailně vybaven, překryt jsem rozřezal na jednotlivé díly a nalepil v otevřené poloze. Čelní část kabiny ale příliš nelícovala, takže jsem tmelil. Se zbývajícími díly prosklení již problém nebyl.

Otevřenou jsem nechal i pumovnici. Znamenalo to ale broušením ztenčit dvířka. Ofenzivní výzbroj se ve stavebnici skládá ze dvou křídelních „půlpalcových“ kulometů a dvou dvojkulometů stejné ráže v podvěsných kontejnerech. V pumovnici mohly Sea Wolfy nosit torpédo ráže 2 000 lb nebo 2 150 lb, jednu nebo dvě pumy ráže 1 600 lb, jednu nebo dvě pumy ráže 1 000 lb, 4 „pětisetliberky“ nebo 12 pum ráže 100 lb. Nic z toho sice stavebnice nenabízí, ale může se použít buď doplňková sada 7237 nebo domácí vrakoviště. Součástí stavebnice jsou ale závěsníky 8 neřízených raket HVAR.

Přiložené obtisky umožňují postavit tři Sea Wolfy ve dvou variantách zbarvení. První sériový TBY-2 ve trojbarevné kamufláži, celomodrý Sea Wolf z torpédové peruti VT-154/155 a další celomodrý ze zkušební a výcvikové torpédové jednotky ATTDTU. Obtisky jsou kvalitní, obsahují i řadu popisek, problémem je pouze nalepení spodní „hvězdy“ na křídle. Tento znak byl totiž umístěn v místě kapkovitého krytu radaru a část znaku byla namalována právě na krytu. Já jsem stavěl tříbarevný první sériový Sea Wolf, který je zachycen na řadě fotografií. Tato mašina je zajímavá jak kamufláží (oproti předpisu chybí tmavá mořská modrá na hřbetě trupu) tak i zamalováním bílých hvězd šedou barvou. Fotky toto všechno potvrzují. Snad jen šedá mohla být světlejší, neboť na fotkách je vidět velmi malý kontrast s původní bílou barvou.

„Chobotnice“ si dala na Mořském vlku záležet a výsledkem je velmi detailně zpracovaná stavebnice a to zvláště pokud použijeme i doplňkovou sadu 7236. Stavebně se ale jedná o dosti náročný model, kteří zvládnou jen ti zkušenější.Pavel Šofer
Děkuji výrobci za poskytnuté vzorky


Prameny:
Ginter S., Chana B., Prophett P., XTBU-1 & TBY-2 Sea Wolf, Naval Fighters Number 33, Steve Ginter, California, 1997
 

ZPĚT
Copyright © 2004 REVI, Webmaster - Jakub Vilingr, Graphics - Luboš Pavel