: :  Č A S O P I S  : :  REVI 64

Devítka z La Brayelle, Michal Havrda

 


 

První ze série čtyř snímků MB.152 N°527 z GC I/8 pořízených těsně po nouzovém přistání C/C Králíka v La Brayelle 18. května 1940. Letoun byl odstaven na jižní straně letiště. Hořící objekt v dálce, oddělený od plochy silnicí N50, je cukrovar v Courchelettes, vybombardovaný o den dříve. Velmi pěkně je vidět sériové číslo.

The first of the four photos taken shortly after C/C Králík’s crash landing at La Brayelle on May 18, 1940. His MB.152, N°527, of GC I/8 was parked on the southern side of the airfield. The burning building in the background, separated from the airfield by route N50, is the sugar refinery at Courchelettes which had been bombed the day before. The serial number is well visible.

 


 

Marcel Bloch MB.152 N°527 z výzbroje GC I/8, základna Chantilly-Les Aigles, květen 1940. Letoun byl poháněn výkonnější verzí motoru Gnome-Rhône 14 N-49, který dával oproti verzi N-25 25 k a něco rychlosti navíc. N°527, se kterým C/C Králík 18. května 1940 nouzově přistál, byl k jednotce dodán pravděpodobně 20. dubna a přidělen k 2. letce. Ta během Bitvy o Francii dočasně neaplikovala jinak standardní označení jejích strojů malované na trupy – kresbu lva ve skoku, který byl někdy familiárně nazýván pudlíkem. Dalším markingem, který tento Bloch nenesl, byl výrazný čtyřmístný kód (velké Y a tři číslice) umístěný na spodní straně křídla.2) L´Armée de l´Air tyto kódy používala hlavně v mírových dobách jako gesto civilistům, kteří mohli případnou leteckou nekázeň pilota ohlásit přímo s určením konkrétního stroje. Do kabiny stroje nejčastěji usedal S/C Giordani případně Adj Castel. Oba sice německý Blitzkrieg přežili, ani jeden z nich v něm ale nezaznamenal žádné vítězství. Kamufláž tvořila nepravidelná pole Gris bleu foncé / Terre foncé / Kaki na horních a bočních plochách, Gris bleu clair na spodních partiích. Číslice na kýlovce byla bílá bez obvyklého stínování.

A Marcel Bloch MB.152, N°527, of GC I/8, Chantilly-Les Aigles base, May 1940. It was fitted with a more powerful Gnome-Rhône 14 N-49 engine which provided a slight increase in speed in comparison with N-25 variant. C/C Králík crash landed with this aircraft on May 18, 1940. The aircraft was delivered to the 2nd Flight of the unit probably on April 20. During the Battle of France the unit did not apply its standard emblem of a jumping lion. This Bloch did not wear a large code (Y and three digits) on the wing underside.2) It was frequently flown by
S/C Giordani and Adj Castel. Both pilots survived the Blitzkrieg but none of them scored any victories. The camouflage consisted of Gris bleu foncé / Terre foncé / Kaki on the upper surfaces and Gris bleu clair on undersides. The number on the fin was White without usual shading.


 

ZPĚT
Copyright © 2004 REVI, Webmaster - Jakub Vilingr, Graphics - Luboš Pavel